/ 11 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حمید

درنیابد حال پخته هیچ خـــــــام*پس سخن کوتاه باید والسلام*بند بگسل باش آزاد ای پسر*چند باشی بند سیم و بندزر

محمد

من خود و خانواده ام بفدای امام علی النقی(ع) یا علی النقی (ع)

محمد

یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)یا علی النقی (ع)

محمد

لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النقی (ع)لبیک یا علی النق

محمد

قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)قربان نام زیبایت یا امام

محمد

به کوری چشم دشمنان کوردل و به کوری چشم خواننده کثیف الدهن و به کوری چشم دشمنان قسم خورده اسلام همه با هم : قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)----قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)----قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)----قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)----قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)----قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)----قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)...... السلام علی هادی الهداه دشمن اهلبیت علیهم السلام می دونه که دست روی چه موضوع و چه امامی بذاره، امامی که زیارت جامعه کبیره از زبان ایشان می باشد. زیارتی که سر تا پا فضایل اهلبیت و نشانه ی درجه ی قرب این بزرگواران هست. روایت است که حضرت را در درون قفس انداخته و چند شیر درنده نیز به دورن قفس فرستادند.همین که حضرت به آنها اشاره فرمود همه ی شیران در قفس سر خود را به خاک مالیدند.یکی از شیر هایی که از همه مسن تر بود جلو آمد و به زبان خودش مطلبی را به حضرت عرضه داشت. شخصی از امام پرسید این شیر چه می گوید امام فرمودند این شیر از همه ی شیران در قفس مسن تر و پیرتر است می گوید وقتی غذایی برای ما می ریزند شیرهای جوان تر به من پیر اجا

مبهم

منم مثل محمد می گویم: به کوری چشم دشمنان کوردل و به کوری چشم خواننده کثیف الدهن و به کوری چشم دشمنان قسم خورده اسلام همه با هم : قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)----قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)----قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)----قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)----قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)----قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)----قربان نام زیبایت یا امام علی النقی(ع)...... السلام علی هادی الهداه دستتون درد نکنه[گل]

مبهم

*جون ما فدای خاک پات آقا جون بمیرن همه ی دشمنات آقا جون آقا...دوست دارم جون بدم و فدات شم آخر...بیام و گدای سامرات شم باغ و بهشتم سامرا،اللّهم الرزقنا سامرا بهشت آرزومه نوکریت عزّت و آبرومه همیشه خاطره ی ضریحت مثه قاب عکسی روبرومه گل فاطمه(س)امام هادی... *اومده پسر شیر بدر و خیبر چارمین علیِ عترت پیمبر سر زد ....سحر عرصه ی انجم ما اومد ...نوه ی امام هشتم ما نور دهمین بی قرین نازنین مهجبین بگم از اون به زبون ساده این پسر به عالمی مراده جرعه ای ز کوثر خدا و نور چشم حضرت جواد گل فاطمه(س)امام هادی...

مبهم

جان منِ عاصی و هر متقّی به قربان تو یا علی النقّی این بُوَد ذکر دلِ نوکرانت لعنت خلق و حق بر دشمنانت نامِ زیبایت نور سجودم ولایت تو بود و نبودم به قربانت یا امام هادی(ع) دل مدیحه خوان امام هادی سائلِ احسانِ امام هادی دلها در طواف کعبه ی کویت خورشید هدایت جلوه ی رویت ما مسلمانِ مذهبِ توایم فداییانِ مکتب توایم به قربانت یا امام هادی(ع) ای سامرای تو بهشت دلها سرشته مهر تو در آب و گِلها ای چراغِ ایمان یبن فاطمه(س) عادتکَ الاحسان یبن فاطمه(س) ای آیه های انّا اَعطینا یا ولی الله،اُنظر اِلینا به قربانت یا امام هادی(ع)