الا ولایت تو خلق را تمام هدایت ...

الا ولایت تو خلق را تمام هدایت 

به جمله جملۀ گفتار تو پیام هدایت 

ائمه‌اند هدایتگر و تو در همه هادی 

از آن بلند زنام تو گشته نام هدایت 

تو چارمین علی استی و زاده سه محمّد 

تویی تو هادی و بر حضرتت سلام هدایت 

کلام تو همه نور است، همچو آیۀ قرآن 

دعای جامعه‌ات تا ابد نظام هدایت 

محمد ابن علی در تو دید روی علی را 

که خورده است به نورت گره، زمام هدایت 

هدایت است همه شیوۀ خدا و تو هادی 

تو را رواست ز سوی خدا مقام هدایت 

 

سلام بر تو و بر نام و کنیه و نسب تو 

ابا الحسن، اب و اُمَّم فدای اُمّ و اب تو 

 

تو یازده صدف بحر نور را گهر استی 

در آسمان هدایت الی الابد قمر استی 

دهم وصی محمّد نهم سلاله زهرا 

نهم ولی خدا را نکوترین پسر استی 

تو را ملائک هفت آسمان درود فرستند 

ز شش جهت که تو مهرِ جمال دادگر استی 

به پنج حس وچهار عنصر وسه روح و دو گیتی 

به امر خالق سرمد امام و راهبر استی 

امام یازدهم حجت دوازدهم را 

به اقتدار جلال محمدی پسر استی 

ز هر چه گویم و گویند قدر تواست فراتر 

ز هر چه گفتم و گفتند باز خوب‌تر استی 

 

سلام بر تو که آیینه جمال خدایی 

سلام بر تو که در تیرگی چراغ هُدایی 

 

شب ولادت تو باز، نور یافت ولادت 

سرور شیعه بوَد در ولادت تو عبادت 

خدا گواست که مهر تو ای امام هدایت 

سعادت است سعادت، سعادت است سعادت 

مرا چه زهره که در وصف تو زبان بگشایم 

پیمبران خدا راست بر تو عرض ارادت 

تو هادی همه‌ای، خلق را به سوی خداوند 

به روز حشر همه هادیان دهند شهادت 

قسم به «سامره» و آستان و صحن و سرایت 

تو را کرامت و ما را سؤال آمده عادت 

اگر به راه تو فیض شهادتم به کف آید 

خدا گواست که خوشتر بوَد ز روز ولادت 

 

حریم توست همانا مطاف صبح و مسایم 

تبلور نجف و کاظمین و کرب و بلایم 

 

هماره شیعه به دامن سرشک شوق ببارد 

که از زبان تو با خود دعای جامعه دارد 

زیارتی است که باشد شناسنامۀ عترت 

فضائلی است که نتوانَدَش کسی بشمارد 

زیارتی است که باید هماره شیعه بخواند 

فقط نه آنکه بخواند، به لوح دل بنگارد 

به شرح جامعه باید کتاب‌ها بنویسند 

بشر بخواند و بر گوش جان خود بسپارد 

زیارتی است که چون آیه‌های وحی، نباید 

کسی به یک خط آن دست بی‌وضو بگذارد 

زیارتی است که فرهنگ اهل بیت در آن است 

زیارتی که عبارات آن نظیر ندارد 

 

زیارتی است که در آن بود تمام ولایت 

بود تمام عبارات آن چراغ هدایت 

 

سلام بر تو که آیینۀ جمال خدایی 

سلام بر تو که در تیرگی چراغ هدایی 

سلام بر تو که دردانۀ امام جوادی 

سلام بر تو که نور دل امام رضایی 

سلام بر تو که جد امام منتظر استی 

سلام بر تو که فرزند سیدالشهدایی 

سلام بر تو که کعبه، سلام بر تو که حجی 

سلام بر تو که مسعا و مروه‌ای و صفایی 

سلام بر تو که از «سامرا» ز لطف و عنایت 

به دردهای دوا ناپذیر خلق، دوایی 

سلام بر تو که چارم علی ز نسل رسولی 

سلام بر تو که عین الحیوة خضر بقایی 

 

سلام "میثم" بی‌دست و پا به لطف و عطایت 

که گشته چون منِ ناقابلی مدیحه سرایت

سازگار

/ 0 نظر / 13 بازدید