شعر زیبای حاج غلامرضا سازگار در وصف امام علی النقی علیه السلام

ای به همه هادیان تو هادی و رهبر 

حجت حقّ و دهم وصی پیمبر 

هم علی چارم از محمّد سوم 

هم دُرِ نُه‌بحر نور و بحرِ دوگوهر 

ابن رضا هادی النقی ولی الله 

نجل علی، زادۀ بتول مطهر 

عمر کمت بیشتر ز عمر زمان‌ها 

فیض دمت روح صدمسیح به پیکر 

ماه جمال تو گشته غرق ستاره 

از اثر بوسۀ جواد مکرر 

سامره‌ات قبلۀ قلوب ملایک 

صحن تو از مسجدالحرام، فراتر 

مثل نبی ماه را کنی به دو نیمه 

مثل علی می‌‌کَنی ز جا درِ خیبر

مثل حسن صبر می‌کنی به مصائب 

مثل حسینت توانِ نهضت دیگر 

کفش غلام تو به که صد «متوکل»

بهر تواضع نهند بر کف آن سر 

جامعه دارد «دعای جامعه» از تو 

ای به فدای تو جمع اول و آخر 

جامعه یعنی شناس نامۀ عترت 

جامعه یعنی کلام حضرت داور 

جامعه یعنی هزار گردونْ خورشید 

جامعه یعنی هزار دریا گوهر 

جامعه یعنی همان عصارۀ قرآن 

جامعه یعنی همان تبلورِ کوثر 

جامعه یعنی تمام نور نبوّت 

جامعه یعنی مقام احمد و حیدر 

جامعه یعنی حیات شیعه به دنیا 

جامعه یعنی نجات خلق به محشر 

طاعت خلقت بدون مهر تو فردا 

با گنه کلّ خلقت است برابر 

مؤمن، بی مهرتان ندارد ایمان 

حتی سلمان و هم جناب ابوذر 

گرچه ز تو دورم ای به من همه نزدیک!

گویی بگْرفته‌ام مزار تو در بر 

طایر جانم شده مقیم حریمت 

مرغ دلم می‌زند به سامره‌ات پر 

وای به عباسیان که با تو چه کردند 

از ره بیداد، آن گروه ستمگر 

از متوکل کشیدی آنچه کشیدی 

بیشتر از این ورا نبود میسر 

با چه گنه برد سوی بزم شرابت 

ای بدنت پاکتر ز روح مطهر 

از می رجس و پلید خویش تعارف 

کرد به تو ای عزیز فاطمه، ساغر

کاش که می‌ریخت آسمان به زمین خون 

کاش که می‌شد زمین شرارۀ آذر 

ای تو جگر پارۀ جواد الائمه 

وی جگرت پاره پاره چون گلِ پرپر 

باور شیعه نبود کز اثرِ زهر 

از جگرت با نفس شراره کشد سر 

گرچه به جانت رسید زخم مداوم 

پیکر پاکت به خون نگشت شناور 

رأس منیرت دگر چو جد غریبت 

با لب عطشان جدا نگشت ز پیکر 

گرچه کشاندند سوی بزم شرابت 

گشت به تو دم به دم جسارت دیگر 

چوب نزد بر لبت دگر متوکل 

در ملاء عام نزد دختر و خواهر 

سوز بده تا هماره اشک بریزد 

دیدۀ «میثم» برای آل پیمبر

سازگار

/ 0 نظر / 4 بازدید