سیّدنا حضرت هادی سلام ...

ای دهمین رهبر والا مقام

نجل محمد خلف نه امام 

روح دعا، روح سجود و قیام 

سایة لطفت به سر خاص و عام 

 

مهر تو امضای صلات و صیام 

سیّدنا حضرت هادی سلام 

 

آینة احمدی و مرتضی 

واقف آینده ای و ما مضی 

هادی راه قدری و قضا 

نجل جواد استی و ابن الرضا 

 

جدّ و پدر هر دو امام همام 

سیّدنا حضرت هادی سلام 

 

خازن جنت به سرایت فقیر 

پیش جلالت متوکل حقیر 

ملک دل اهل ولا را امیر 

دل که نباشد به ولایت اسیر 

 

نور الهی است بر آن دل حرام 

سیّدنا حضرت هادی سلام 

 

ای ز کرامت شده غمخوار من 

اشک تو در چشم گهربار من 

نام تو و ذکر تو گفتار من 

سامرة توست دل زار من 

 

ای حرم دل ز تو بیت الحرام 

سیّدنا حضرت هادی سلام 

 

ای غمت از جور عدو بی حساب 

ای جگر شیعه برایت کباب 

دیده مدام از متوکل عذاب 

از چه تو را برد به بزم شراب 

 

خوب گرفتند ز تو احترام 

سیّدنا حضرت هادی سلام 

 

خون عوض اشک فشانم همه 

نیست به سوز جگرم خاتمه 

ناله شده بر لب من زمزمه 

بزم شراب و پسر فاطمه 

 

سوزد از این غم جگرم صبح و شام 

سیّدنا حضرت هادی سلام 

 

حیف که ای بضعة پاک جواد 

خصم ستم پیشه تو را زهر داد 

داغ تو را بر دل عالم نهاد 

دور تو کم بود و مصائب زیاد 

 

عمر تو با خون جگر شد تمام 

سیّدنا حضرت هادی سلام 

 

سینه ز سوز مِحَن ات سوخت سوخت 

شمع صفت جان و تنت سوخت سوخت 

شیعه به هر انجمنت سوخت سوخت 

آه که قلب حسنت سوخت سوخت 

 

اشک فشاند ز فراقت مدام 

سیّدنا حضرت هادی سلام 

 

حیف که شد صحن و سرایت خراب 

زائر قبر تو شده آفتاب 

غربت تو کرده دلم را کباب 

خون چکد از دیده به جای گلاب 

 

سوخت از این غم جگر خاص و عام 

سیّدنا حضرت هادی سلام

سازگار

/ 0 نظر / 5 بازدید