/ 3 نظر / 25 بازدید
Ahmad

سلام وب زیبایی دارین [لبخند] سرافراز باشین [گل]

محمد

لبیک یا علی النقی [گل][گل]

مریم

ازخداپرسیدم خدایا چه چیزی تورا ناراخت میکند خداوند فرمود هر وقت بنده ای با من سخن میگوید چنان به حرفهای او گوش میدهم که گویی به جز او بنده ای ندارم ولی او چنان سخن میگوید انگار من خدای همه هستم الا او.