مجموعه تصاویر طرح جهانی لبیک یا علی النقی علیه السلام

 
صابر خراسانی شاعر اهلبیت(ع)
نویسنده : دختر قم
تاریخ : جمعه ٢۳ خرداد ۱۳٩۳