مجموعه تصاویر طرح جهانی لبیک یا علی النقی علیه السلام

 
مداح اهلبیت (ع) سید محسن بنی فاطمی
نویسنده : دختر قم
تاریخ : جمعه ٢۳ خرداد ۱۳٩۳