مجموعه تصاویر طرح جهانی لبیک یا علی النقی علیه السلام

 
مداح اهلبیت(ع) حسین طاهری
نویسنده : دختر قم
تاریخ : جمعه ٢۳ خرداد ۱۳٩۳