مجموعه تصاویر طرح جهانی لبیک یا علی النقی علیه السلام

 
علی زهره وند - هیئت خادم الرضا قم
نویسنده : دختر قم
تاریخ : پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳