مجموعه تصاویر طرح جهانی لبیک یا علی النقی علیه السلام

 
جواد بشارتی - هیئت خادم الرضا قم
نویسنده : دختر قم
تاریخ : پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳