مجموعه تصاویر طرح جهانی لبیک یا علی النقی علیه السلام

 
حمید استیلی(شرکت کننده در طرح جهانی لبیک یا نقی)
نویسنده : دختر قم
تاریخ : چهارشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۳