مجموعه تصاویر طرح جهانی لبیک یا علی النقی علیه السلام

 
حاج حسین کاجی و سید علی مومنی
نویسنده : دختر قم
تاریخ : یکشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۳