مجموعه تصاویر طرح جهانی لبیک یا علی النقی علیه السلام

 
مهدی الناصح ملبورن استرالیا
نویسنده : دختر قم
تاریخ : پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۳