مجموعه تصاویر طرح جهانی لبیک یا علی النقی علیه السلام

 
روضه الشهیدین بیروت
نویسنده : دختر قم
تاریخ : پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۳