مجموعه تصاویر طرح جهانی لبیک یا علی النقی علیه السلام

 
هیئت الزهرا(س)-خمینی شهر اصفهان
نویسنده : دختر قم
تاریخ : چهارشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۳