مجموعه تصاویر طرح جهانی لبیک یا علی النقی علیه السلام

 
محمد حسین مصطفی پور - دارالعباده یزد
نویسنده : دختر قم
تاریخ : پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۳