مجموعه تصاویر طرح جهانی لبیک یا علی النقی علیه السلام

 
مرتضی آقا تهرانی
نویسنده : دختر قم
تاریخ : دوشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩۳