مجموعه تصاویر طرح جهانی لبیک یا علی النقی علیه السلام

 
حم - ناصری - فاضل آباد
نویسنده : دختر قم
تاریخ : شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۳