مجموعه تصاویر طرح جهانی لبیک یا علی النقی علیه السلام

 
محمدحسین بهمنی- هیئت خادم الرضا قم
نویسنده : دختر قم
تاریخ : چهارشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۳