مجموعه تصاویر طرح جهانی لبیک یا علی النقی علیه السلام

  دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٤ :: دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٤
مهدی مختاری :: پنجشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۳
فریدون علیزاده - جلیل علیمیرزالو(شرکت کننده در طرح جهانی لبیک یا نقی) :: جمعه ٦ تیر ۱۳٩۳
محمد حسین مصطفی پور - دارالعباده یزد :: پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۳
بسم الله الرحمن الرحیم :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
هیئت الزهرا(س)-خمینی شهر اصفهان :: چهارشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳٩۳