مجموعه تصاویر طرح جهانی لبیک یا علی النقی علیه السلام

 
مهدی مختاری
نویسنده : دختر قم
تاریخ : پنجشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۳